Szkolenie

Marka osobista w karierze zawodowej

Marka osobista (personal branding)

to sposób, w jaki dana osoba decyduje się zachowywać, komunikować, ukazywać swoje umiejętności etc. Świadomość istnienia marki osobistej i umiejętność jej kreowania jest bardzo ważnym aspektem budowania swojej kariery. Marka osobista formuje w świadomości odbiorców pewne wrażenie o człowieku dzięki czemu, jeżeli właściwie ją zbuduje, może być odbierany jako osoba godna zaufania, porządna, kompetentna itd. Budowanie personal brandingu to długotrwały i wymagający proces, na który składa się budowanie rozpoznawalności na rynku pracy, budowanie reputacji oraz kariera zawodowa.

Główny cel szkolenia – cel edukacyjny

Głównym celem szkolenia, jest wsparcie osób pojedynczych oraz przedsiębiorstw poprzez kształtowanie świadomości uczestników szkoleń, że każdy może mieć pozytywny wpływ na swoje zatrudnienie, wyniki firmy, wyniki branży a nawet gospodarki. Wizją innowacji głównego celu szkolenia jest wspieranie zaangażowania, wyzwalanie w uczestnikach szkoleń inicjatywy oraz kreatywności, niezbędnych w budowaniu marki osobistej na rynku pracy, promocji usług własnych lub firmowych poprzez migracje marki osobistej.

Celem szkolenia jest także wspieranie indywidualizmu, rozpowszechnianie idei budowania marki osobistej poprzez rozwój zawodowy, świadome budowanie swojej przyszłości i ścieżki kariery. Wzmocnienie pewności siebie uczestników szkoleń bez względu na zajmowane stanowisko czy status, budowanie świadomości, że każdy ma wpływ w stopniu mniejszym lub większym na swoje życie zawodowe, na otoczenie, w którym działa.

Kompleksowe szkolenie ma na celu poprawę sytuacji finansowej uczestników szkoleń poprzez określenie własnego planu zawodowego, zdefiniowanie i uchwycenie swojej unikalnej wartości czy odmienności, która będzie punktem wyjścia dla wszystkich działań promocyjnych, układanie planu działań, systemu wizualizacji i komunikacji. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji zawodowej poprzez budowanie marki osobistej na rynku pracy bez względu na wybrany zawód, wykorzystując odpowiednie instrumenty marketingowe.

Na rynku pracy są duże oczekiwania pracowników wobec pracodawcy oraz pracodawcy wobec pracowników, które nie zawsze są zbieżne. Pracownicy oczekują większych zarobków z uwagi na inflacje, rosnące ceny na paliwo, podwyżki cen za prąd czy gaz, wyższe stopy procentowe, a w ślad za nimi idące w górę raty kredytów.  Pracodawcy natomiast mają problem z utrzymaniem się na rynku z uwagi na te same negatywne skutki pandemii oraz wojny w Ukrainie, są to między innymi: niedobory surowców, zakłócenia w dostawach, utrata podwykonawców, klientów, rosnące koszty logistyki.   Kolejne oraz nie mniej ważne problemy pracodawców związane są z niedostatkiem wykwalifikowanych kadr lub brakiem świadomości pracowników jak duży wpływ mają na biznes procesy w firmie, w której są zatrudnione.

Klasyczny system zarządzania organizacją – to silne scentralizowane odgórnie przywództwo i jasno sprecyzowane mechanizmy kontroli, w których wszystko zależy od osób zarządzających, a pracownik jest ceniony za umiejętność dostosowania się do systemu. Ten system zarządzania mocno przegrywa w porównaniu do nowej koncepcji zarządzania, w której praca jest organizowana wokół procesów i organizujących je zespołów, co oznacza delegowanie decyzji, odpowiedzialności i przekazanie kontroli w ręce osób realizujących dany proces.

Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza praktyczna jak i teoretyczna ma na celu pomóc w budowaniu ścieżki kariery, sprzedaży usług własnych oraz firmowych, poprzez rozumienie swojej wartości, poprzez większą pewność siebie, poprzez ciągłą pracę nad sobą. Marka osobista to nie otoczka, którą buduję człowiek – to zawartość, którą się dzieli.

Szkolenie jest kierowane do:

praktykantów / studentów, którzy mają dopiero przed sobą przygodę zawodową, szkolenie odpowiada na pytania jak budować markę osobistą w przypadku braku doświadczenia zawodowego;

osób, które dopiero rozpoczęły swoją drogę zawodową, szkolenie stawia przed uczestnikami pytania o ich cel zawodowy oraz zdefiniowanie wartości na podstawie których będą prowadzić swoją karierę a dodatkowo dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu prezentowania marki osobistej na rynku pracy;

osób, które chcą zmienić prace na lepszą oraz chcą się nauczyć jak reprezentować siebie na rynku pracy, ponieważ w ramach szkolenia tworzone są m.in. analiza SWOT własnej osoby, plan działań oraz system wizualizacji i komunikacji, co pomoże osobom chcącym zmienić coś w swoim życiu odnaleźć odpowiednią ścieżkę zawodową oraz odpowiednio rozplanować sobie cele na przyszłe etapy kariery, w tym świadome budowanie personal brandingu.

specjalistów, które oprócz kariery świadczą usługi prywatnie, oraz potrzebują się wyróżnić na rynku usług;

osób, które prowadzą firmę oraz budują reklamę na marce osobistej, ponieważ szkolenie wspiera ułożenie strategii promocyjnej oraz planu sprzedaży swoich towarów / usług w oparciu o umiejętnie zbudowaną markę osobistą.

Po zakończeniu usługi uczestnik:

Prawidłowo wykorzystuje w pracy otrzymaną wiedze dotyczącą budowania marki osobistej na rynku pracy.

Uczestnik dostrzega wpływ budowania marki osobistej na karierę zawodową.

Uczestnik świadomie i prawidłowo przygotowuje analizę marki osobistej, własny schemat działań promocji marki osobistej, indywidualny plan rozwoju oraz ustala punkty kontrolne lub inne formy sprawdzania skuteczności działań marketingowych.

Wiedza:

  • Uczestnik rozumie czym jest marka osobista i dla kogo jest potrzebna;
  • Samodzielnie określa własny archetyp;
  • Samodzielnie buduje matryce marki osobistej, która wspiera obszary życiowe uczestnika;
  • Uczestnik samodzielnie określa grupę docelową, przepracowuje własną historie by dostosować pod grupę docelową;
  • Uczestnik buduje własną strukturę rzeczywistości, wiarygodność marki osobistej.

Umiejętności:

Uczestnik wykorzystuje dla budowania marki osobistej odpowiednie narzędzia marketingowe;

Uczestnik wykorzystuje mierniki weryfikacji skuteczności prowadzonych działań z zakresu promocji marki osobistej;

Uczestnik samodzielnie określa Misję, Wizję, Wartości, Cele marki osobistej na rynku;

Uczestnik samodzielnie analizuje/porównuje własna działalność oraz pozycje na rynku z działalnością konkurencji;

Uczestnik dokonuje korekty promocji marki osobistej, indywidualnego planu rozwoju by osiągnąć zaplanowany wynik;

Uczestnik samodzielnie analizuje działalność marketingową w zakresie promocji marki osobistej w Internecie;

Uczestnik po samodzielnie dokonanej analizie odpowiada na pytania: w ilu źródłach internetowych się reklamuje, jaki koszt jednego kliknięcia na stronie internetowej, ile pozyskanych klientów w podziale na źródło internetowe;

Uczestnik samodzielnie zwiększa ruch na stronie Internetowej oraz przekłada ruch na ilość nowych klientów.

Kompetencję społeczne:

Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje analizę marki osobistej, własnej osobowości, dokonuje wyboru czym dla niego jest satysfakcja społeczna, rozumie co chce przekazać światu poprzez markę osobista.

Uczestnik określa grupę docelową marki osobistej, buduje indywidualny plan rozwoju uwzględniając potrzeby grupy docelowej, samodzielnie przepracowuje własna historie, buduje nowe kontakty, nawiązuje nowe relacje, poszerza grono odbiorców wśród partnerów, kolegów i klientów.

Rozwija umiejętności wdrażania nowych rozwiązań marketingowych oraz wdrążanie nowych pomysłów bazując na współpracy zespołowej i budowaniu szerokich relacji zawodowych.

Zalety szkolenia:

W ramach szkolenia wiedza jest przekazywana nie tylko w formie standardowego wykładu, a również w formie ćwiczeń, rozwiązywania zadań oraz praktycznych porad.

Dla każdego uczestnika dostępne kwestionariusze, pozwalające:

zweryfikować zdobytą wiedze,

przygotować indywidualny plan rozwoju,

przygotować analizę własnej marki osobistej oraz marki osobistej konkurencji w celu porównania.

Wszystkie przygotowane plany, schematy, odpowiedzi na kwestionariusze uczestnik otrzymuje na własny email,  w celu dalszego wykorzystania w promocji marki osobistej.

Harmonogramgodzinagodzina 
Czym jest marka osobista i dla kogo jest potrzebna, Czym jest satysfakcja społeczna, 4 warianty modelu relacji: TY-INNI, wykład 08:0009:0001:00
Diagnozowanie marki osobistej – SWOT analiza marki osobistej, wykład, dyskusja09:0009:3000:30
Archetypy, wzorce kolektywnej osobowości, wykład, dyskusja09:3010:0000:30
przerwa10:0010:2000:20
Matryca marki osobistej, ćwiczenia przygotowanie matrycy marki osobistej przez uczestników na własnym przykładzie10:2011:0000:40
Gra 1 Dwóch za jednego
Cel gry: Nauczyć się współpracować, rozumieć Partnera, dostosować się do sytuacji oraz Partnera.
11:0011:3000:30
przerwa11:3011:5000:20
Obszary życiowe, które wspiera marka osobista, migracja reputacji, wykład11:5012:0000:10
Pisanie autobiografii, przeramowanie pewnych negatywnych doświadczeń, wykład, dyskusja12:0012:1000:10
Profilowanie siebie, określenie grupy docelowej, wykład, dyskusja12:1012:3000:20
Struktura rzeczywistości, ćwiczenie, przygotowanie przez uczestników własnej struktury rzeczywistości12:3013:0000:30
Gra 2 Rozkojarzenie
Cel gry: Zrozumieć, jak zależy postrzeganie sytuacji odpowiednio do tego co chcemy usłyszeć. Rozwijać umiejętność wybierać co chcesz usłyszeć.
13:0013:1500:15
przerwa13:1513:2500:10
Budowanie wiarygodności w sieci, dyskusja, weryfikacja przykładów w Internecie, wspólna analiza13:2513:4000:15
Narzędzia budowania marki osobistej, ich wpływ na warunki zatrudnienia oraz szanse na rynku pracy: media społecznościowe, WWW,  Gogle Analityk, Google AdSense, wykład13:4014:0000:20
Audyt działalności internetowej, Przykłady różnych marek osobistych, wykład14:0014:2000:20
Gra 3 Mogę wszystko
Cel gry: Poznanie się, prezentacja własnych mocnych stron, budowanie wizerunku, budowanie pewności siebie.
14:2014:5000:30
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi14:5015:0000:10
Ile kosztuje nas zdobycie klienta, wskaźnik CAC, ROI, ROMI, ROAS, LTV, wykład08:0008:1500:15
Strategiczna karta oraz zrównoważona karta wyników, wykład08:1508:3500:20
Misja, Wizja, Wartości, Cele, wykład08:3508:5000:15
Gra 4 Przejście Graniczne
Cel gry: Ćwiczenie pewności siebie w niepewnych sytuacjach. Umiejętność panować nad swoimi emocjami, wypowiedziami. Rozwinięcie spostrzegawczości.
08:5009:1000:20
przerwa09:1009:2000:10
Cztery perspektywy: Finanse, Klienci, Procesy wewnętrzne, Innowacje, wykład09:2009:3000:10
Przykładowa zrównoważona karta wyników, wykład09:3009:4000:10
Mierniki działań oraz wyników, wykład09:4009:5000:10
Gra 5 Wymuszanie poddania się
Cel gry: Opracowanie techniki, przekonania innych poprzez ciągle powtarzanie prośby, ale na różny sposób.
09:5010:1000:20
Miesięczny wzrost sprzedaży, średnia wielkość zakupu, sprzedaż na metodę pozyskania, średni koszt pozyskania Leada, wykład10:1010:2000:10
Wdrożenie strategii, wykład10:2010:3000:10
Marketing relacji definicja, etapy wdrożenia marketingu relacji, schemat działań, wykład10:3010:4000:10
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi10:4010:5000:10
przerwa10:5011:0000:10

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  prezentacja gry

11:0011:1500:15

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra pierwsza runda

11:1511:5500:40

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie pierwszej rundy

11:5512:0500:10

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

12:0512:4500:40

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie drugiej rundy

12:4512:5500:10
przerwa12:5513:0500:10

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

13:0513:4500:40
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie trzeciej rundy13:4513:5500:10

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

13:5514:3500:40
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie czwartej rundy14:3514:4500:10
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi14:4515:0000:15

Cześć praktyczna: Gra Mafia

(dla 10 uczestników – 1 gra)
Towarzyska gra fabularna symulująca walkę pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną większością.
Oryginalne zasady gry zostały opracowane tak by dostosować grę do ćwiczenia umiejętności prezentacji marki osobistej oraz rozwoju umiejętności komunikatywnych.
Czas trwania 1 gry około 30 min – 60 min. Czas trwania zależy od uczestników.
W ramach oferty: 2-3 gry
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności prezentowania marki osobistej  poprzez:
Określenie własnego celu zawodowego;
Zdefiniowanie i uchwycenie swojej unikalnej wartości czy odmienności, która będzie punktem wyjścia dla wszystkich działań promocyjnych;
Układanie planu działań, systemu wizualizacji i komunikacji.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu, każdy uczestnik ma możliwość wypełnić kwestionariusze poszkoleniowe, dostępne na stronie Internetowej i samodzielnie przygotować:

– Indywidualny plan rozwoju

zalecany dla każdego uczestnika szkolenia, niezależnie od stopnia zaawansowania. Poprzez ten kwestionariusz, każdy uczestnik szkolenia tworzy indywidualny plan promocji marki osobistej, gotowy do wykorzystania w promocji marki osobistej. Po rzetelnym przygotowaniu indywidualnego planu rozwoju dla każdego uczestnika szkolenia pozostaje tylko działać odpowiednio do przygotowanego schematu.

– analizę marki osobistej wybranych osób

Bardzo często się nie dostrzega własnych możliwości oraz stron negatywnych, tylko z uwagi na to, że są przyjmowane przez nas jako zwyczajne. Dopiero po gruntownej analizie konkurentów, można dostrzec swoja unikalność oraz popełniane błędy. Analiza pracy konkurencji stoi na pierwszym miejscu po analizie własnych działań oraz własnej osoby.

– analizę działalności sprzedażowej

Jest niezbędna dla osób, którzy sprzedają produkty i usługi poprzez promocje marki osobistej. W tym przypadku uczestnik bierze pod uwagę mierniki, analiza których ma wpływ na wyniki finansowe działalności zawodowej uczestnika szkoleń.  By dać odpowiedzi na zapytania kwestionariusza, niezbędne są własne analizy, statystyki, wyniki, podsumowania.

– Zrównoważoną Kartę Wyników

Zmierzyć z pozoru rzeczy nie mierzalne, w pewnym sensie takim jest zadanie Zrównoważonej Karty wyników.

Zrównoważona karta wyników przekłada plany, marzenia, misję, wizję na system mierników, dający proste odpowiedzi na skomplikowane pytania: «czy warto podążać w wybranym celu, czy trzeba coś zmienić».

Zrównoważona karta wyników jest podstawą każdego planu rozwojowego, biznes planu.

-Marketing relacji

kwestionariusz poszkoleniowy.

Zapraszam do współpracy