Marketing własnych produktów i usług

Marka osobista (personal branding)

to sposób, w jaki dana osoba decyduje się zachowywać, komunikować, ukazywać swoje umiejętności etc. Świadomość istnienia marki osobistej i umiejętność jej kreowania jest bardzo ważnym aspektem budowania swojej kariery. Marka osobista formuje w świadomości odbiorców pewne wrażenie o człowieku dzięki czemu, jeżeli właściwie ją zbuduje, może być odbierany jako osoba godna zaufania, porządna, kompetentna itd. Budowanie personal brandingu to długotrwały i wymagający proces, na który składa się budowanie rozpoznawalności na rynku pracy, budowanie reputacji oraz kariera zawodowa.

Główny cel szkolenia – cel edukacyjny

Celem szkolenia jest samodzielne przygotowanie schematu marketingowego przez uczestnika szkolenia w celu sprzedaży własnych produktów i usług poprzez promocje marki osobistej.

Trzy formy szkolenia:

Szkolenie jest realizowane online na żywo przez 2 dni po 4 godziny dziennie, z których 3 godziny to wykład, 1 godzina przerwy oraz pytania odpowiedzi. W ramach szkolenia jest zapewnione doradztwo po szkoleniowe – uczestnik samodzielnie odpowiada na kwestionariusze poszkoleniowe oraz otrzymuje feedback od wykładowcy. 

Szkolenie online z dostępem do nagranych materiałów przez 10 dni roboczych. W ramach szkolenia z dostępem do nagranych materiałów jest zapewnione doradztwo po szkoleniowe – uczestnik samodzielnie odpowiada na kwestionariusze poszkoleniowe oraz otrzymuje feedback od wykładowcy.

Na żywo, w siedzibie klienta lub siedzibie firmy szkoleniowej. Szkolenie na żywo offline w porównaniu do wersji online jest uzupełnione o gry biznesowe. Wybór gier biznesowych jest omawiany indywidualnie odpowiednio do potrzeb klienta.

Szkolenie opracowane dla:

  • osób, które chcą zmienić prace na lepszą oraz chcą się nauczyć jak reprezentować siebie na rynku pracy ponieważ w ramach szkolenia tworzone są m.in. analiza SWOT własnej osoby, plan działań oraz system wizualizacji i komunikacji, co pomoże osobom chcącym zmienić coś w swoim życiu odnaleźć odpowiednią ścieżkę zawodową oraz odpowiednio rozplanować sobie cele na przyszłe etapy kariery, w tym świadome budowanie personal brandingu.
  • specjalistów, które oprócz pracy codziennej świadczą usługi prywatnie, oraz potrzebują się wyróżnić na rynku ponieważ szkolenie zwraca uwagę na ważne aspekty budowania marki osobistej, dzięki czemu każda osoba może ulepszyć swój wizerunek. 
  • osób, które potrzebują wyróżnienia na rynku szkolenie odpowiada na pytanie jak prowadzić skuteczną promocję swoich usług / doświadczenia zawodowego / kompetencji na rynku w oparciu o markę osobistą.
  • osób, które prowadzą firmę oraz budują reklamę na marce osobistej ponieważ szkolenie wspiera ułożenie strategii promocyjnej oraz planu sprzedaży swoich towarów / usług w oparciu o umiejętnie zbudowaną markę osobistą.

Po zakończeniu usługi uczestnik:

Samodzielnie przygotowuje schemat promocji marki osobistej wspierający   sprzedaż  własnych towarów i usług.

Uczestnik dostrzega wpływ migracji marki osobistej na sprzedaż własnych produktów i usług.

Uczestnik świadomie i prawidłowo przygotowuje analizę marki osobistej, własny schemat działań promocji marki osobistej, indywidualny plan rozwoju oraz ustala punkty kontrolne lub inne formy sprawdzania skuteczności działań marketingowych.

Wiedza:

  • Uczestnik rozumie czym jest marka osobista i dla kogo jest potrzebna;
  • Samodzielnie określa własny archetyp;
  • Samodzielnie buduje matryce marki osobistej, która wspiera obszary życiowe uczestnika;
  • Uczestnik samodzielnie określa grupę docelową, przepracowuje własną historie by dostosować pod grupę docelową;
  • Uczestnik buduje własną strukturę rzeczywistości, wiarygodność marki osobistej.

Umiejętności:

Uczestnik wykorzystuje dla budowania marki osobistej odpowiednie narzędzia marketingowe;

Uczestnik wykorzystuje mierniki weryfikacji skuteczności prowadzonych działań z zakresu promocji marki osobistej;

Uczestnik samodzielnie określa Misję, Wizję, Wartości, Cele marki osobistej na rynku;

Uczestnik samodzielnie analizuje/porównuje własna działalność oraz pozycje na rynku z działalnością konkurencji;

Uczestnik dokonuje korekty promocji marki osobistej, indywidualnego planu rozwoju by osiągnąć zaplanowany wynik;

Uczestnik samodzielnie analizuje działalność marketingową w zakresie promocji marki osobistej w Internecie;

Uczestnik dokonuje analizy skuteczności marki osobistej poprzez mierniki: w ilu źródłach internetowych się reklamuje, jaki koszt jednego kliknięcia na stronie internetowej, ile pozyskanych klientów w podziale na źródło internetowe;

Uczestnik samodzielnie zwiększa ruch na stronie Internetowej oraz przekłada ruch na ilość nowych klientów.

Kompetencję społeczne:

Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje analizę marki osobistej, własnej osobowości, dokonuje wyboru czym dla niego jest satysfakcja społeczna, rozumie co chce przekazać światu poprzez markę osobista.

Uczestnik określa grupę docelową marki osobistej, buduje indywidualny plan rozwoju uwzględniając potrzeby grupy docelowej, samodzielnie przepracowuje własna historie, buduje nowe kontakty, nawiązuje nowe relacje, poszerza grono odbiorców wśród partnerów, kolegów i klientów.

Rozwija umiejętności wdrażania nowych rozwiązań marketingowych oraz wdrążanie nowych pomysłów bazując na współpracy zespołowej i budowaniu szerokich relacji zawodowych.

W ramach szkolenia wiedza jest przekazywana nie tylko w formie standardowego wykładu, a również w formie ćwiczeń, rozwiązywania zadań oraz praktycznych porad.

Dla każdego uczestnika dostępne kwestionariusze, pozwalające:

Harmonogramgodzinagodzina 
Czym jest marka osobista i dla kogo jest potrzebna, Czym jest satysfakcja społeczna, 4 warianty modelu relacji: TY-INNI, wykład 08:0009:0001:00
Diagnozowanie marki osobistej – SWOT analiza marki osobistej, wykład, dyskusja09:0009:3000:30
Archetypy, wzorce kolektywnej osobowości, wykład, dyskusja09:3010:0000:30
przerwa10:0010:2000:20
Matryca marki osobistej, ćwiczenia przygotowanie matrycy marki osobistej przez uczestników na własnym przykładzie10:2011:0000:40
Gra 1 Dwóch za jednego
Cel gry: Nauczyć się współpracować, rozumieć Partnera, dostosować się do sytuacji oraz Partnera.
11:0011:3000:30
przerwa11:3011:5000:20
Obszary życiowe, które wspiera marka osobista, migracja reputacji, wykład11:5012:0000:10
Pisanie autobiografii, przeramowanie pewnych negatywnych doświadczeń, wykład, dyskusja12:0012:1000:10
Profilowanie siebie, określenie grupy docelowej, wykład, dyskusja12:1012:3000:20
Struktura rzeczywistości, ćwiczenie, przygotowanie przez uczestników własnej struktury rzeczywistości12:3013:0000:30
Gra 2 Rozkojarzenie
Cel gry: Zrozumieć, jak zależy postrzeganie sytuacji odpowiednio do tego co chcemy usłyszeć. Rozwijać umiejętność wybierać co chcesz usłyszeć.
13:0013:1500:15
przerwa13:1513:2500:10
Budowanie wiarygodności w sieci, dyskusja, weryfikacja przykładów w Internecie, wspólna analiza13:2513:4000:15
Narzędzia budowania marki osobistej, ich wpływ na warunki zatrudnienia oraz szanse na rynku pracy: media społecznościowe, WWW,  Gogle Analityk, Google AdSense, wykład13:4014:0000:20
Audyt działalności internetowej, Przykłady różnych marek osobistych, wykład14:0014:2000:20
Gra 3 Mogę wszystko
Cel gry: Poznanie się, prezentacja własnych mocnych stron, budowanie wizerunku, budowanie pewności siebie.
14:2014:5000:30
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi14:5015:0000:10
Ile kosztuje nas zdobycie klienta, wskaźnik CAC, ROI, ROMI, ROAS, LTV, wykład08:0008:1500:15
Strategiczna karta oraz zrównoważona karta wyników, wykład08:1508:3500:20
Misja, Wizja, Wartości, Cele, wykład08:3508:5000:15
Gra 4 Przejście Graniczne
Cel gry: Ćwiczenie pewności siebie w niepewnych sytuacjach. Umiejętność panować nad swoimi emocjami, wypowiedziami. Rozwinięcie spostrzegawczości.
08:5009:1000:20
przerwa09:1009:2000:10
Cztery perspektywy: Finanse, Klienci, Procesy wewnętrzne, Innowacje, wykład09:2009:3000:10
Przykładowa zrównoważona karta wyników, wykład09:3009:4000:10
Mierniki działań oraz wyników, wykład09:4009:5000:10
Gra 5 Wymuszanie poddania się
Cel gry: Opracowanie techniki, przekonania innych poprzez ciągle powtarzanie prośby, ale na różny sposób.
09:5010:1000:20
Miesięczny wzrost sprzedaży, średnia wielkość zakupu, sprzedaż na metodę pozyskania, średni koszt pozyskania Leada, wykład10:1010:2000:10
Wdrożenie strategii, wykład10:2010:3000:10
Marketing relacji definicja, etapy wdrożenia marketingu relacji, schemat działań, wykład10:3010:4000:10
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi10:4010:5000:10
przerwa10:5011:0000:10

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  prezentacja gry

11:0011:1500:15

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra pierwsza runda

11:1511:5500:40

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie pierwszej rundy

11:5512:0500:10

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

12:0512:4500:40

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie drugiej rundy

12:4512:5500:10
przerwa12:5513:0500:10

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

13:0513:4500:40
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie trzeciej rundy13:4513:5500:10

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

13:5514:3500:40
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie czwartej rundy14:3514:4500:10
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi14:4515:0000:15

Cześć praktyczna: Gra Mafia

(dla 10 uczestników – 1 gra)
Towarzyska gra fabularna symulująca walkę pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną większością.
Oryginalne zasady gry zostały opracowane tak by dostosować grę do ćwiczenia umiejętności prezentacji marki osobistej oraz rozwoju umiejętności komunikatywnych.
Czas trwania 1 gry około 30 min – 60 min. Czas trwania zależy od uczestników.
W ramach oferty: 2-3 gry
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności prezentowania marki osobistej  poprzez:
Określenie własnego celu zawodowego;
Zdefiniowanie i uchwycenie swojej unikalnej wartości czy odmienności, która będzie punktem wyjścia dla wszystkich działań promocyjnych;
Układanie planu działań, systemu wizualizacji i komunikacji.

Zapraszam do współpracy