Karta zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi szkoleniowo-rozwojowej

Jest opracowana procedura reklamacji, na wypadek, kiedy usługa nie spełniła oczekiwań klienta.

Zgłoszenie reklamacji powinno być wysłane najpóźniej 2 dni od wystąpienia niezgodności.

Rozpatrywanie reklamacji – 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamacja jest rozpatrywana przez koordynatora z udziałem szkoleniowców/doradców, których dotyczy zaistniała sytuacja. Forma odpowiedzi na zgłoszona reklamację – pisemna.

Rekompensata: dodatkowe spotkanie doradcze / szkoleniowe. Może występować rekompensata finansowa, w razie, gdyby usunięcie niezgodności było niemożliwe. W tym przypadku rekompensata finansowa nie może przekroczyć 30 % wartości usługi. Rekompensata finansowa nie może dotyczyć usługi szkoleniowej.

Zgłoszenie reklamacyjne jest przyjmowane w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed zaplanowaną datą szkolenia po powiadomieniu pisemnym koordynatora.