Harmonogram szkolenia: Marka osobista w karierze zawodowej

Ramowy program usługi " Marka osobista w karierze zawodowej "

Dzień pierwszy: 7 H z których 6 H to wykład, 1 H przerwy/pytania/odpowiedzi

Harmonogramod:do:czas trwania
Czym jest marka osobista i dla kogo jest potrzebna, Czym jest satysfakcja społeczna, 4 warianty modelu relacji: TY-INNI, wykład 08:0009:0001:00
Diagnozowanie marki osobistej – SWOT analiza marki osobistej, wykład, dyskusja09:0009:3000:30
Archetypy, wzorce kolektywnej osobowości, wykład, dyskusja09:3010:0000:30
przerwa10:0010:2000:20
Matryca marki osobistej, ćwiczenia przygotowanie matrycy marki osobistej przez uczestników na własnym przykładzie10:2011:0000:40
Gra 1 Dwóch za jednego
Cel gry: Nauczyć się współpracować, rozumieć Partnera, dostosować się do sytuacji oraz Partnera.
11:0011:3000:30
przerwa11:3011:5000:20
Obszary życiowe, które wspiera marka osobista, migracja reputacji, wykład11:5012:0000:10
Pisanie autobiografii, przeramowanie pewnych negatywnych doświadczeń, wykład, dyskusja12:0012:1000:10
Profilowanie siebie, określenie grupy docelowej, wykład, dyskusja12:1012:3000:20
Struktura rzeczywistości, ćwiczenie, przygotowanie przez uczestników własnej struktury rzeczywistości12:3013:0000:30
Gra 2 Rozkojarzenie
Cel gry: Zrozumieć, jak zależy postrzeganie sytuacji odpowiednio do tego co chcemy usłyszeć. Rozwijać umiejętność wybierać co chcesz usłyszeć.
13:0013:1500:15
przerwa13:1513:2500:10
Budowanie wiarygodności w sieci, dyskusja, weryfikacja przykładów w Internecie, wspólna analiza13:2513:4000:15
Narzędzia budowania marki osobistej, ich wpływ na warunki zatrudnienia oraz szanse na rynku pracy: media społecznościowe, WWW,  Gogle Analityk, Google AdSense, wykład13:4014:0000:20
Audyt działalności internetowej, Przykłady różnych marek osobistych, wykład14:0014:2000:20
Gra 3 Mogę wszystko
Cel gry: Poznanie się, prezentacja własnych mocnych stron, budowanie wizerunku, budowanie pewności siebie.
14:2014:5000:30
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi14:5015:0000:10

Ramowy program usługi " Marka osobista w karierze zawodowej "

Dzień drugi: 7 H z których 6 H to wykład, 1 H przerwy/pytania/odpowiedzi

Ile kosztuje nas zdobycie klienta, wskaźnik CAC, ROI, ROMI, ROAS, LTV, wykład08:0008:1500:15
Strategiczna karta oraz zrównoważona karta wyników, wykład08:1508:3500:20
Misja, Wizja, Wartości, Cele, wykład08:3508:5000:15
Gra 4 Przejście Graniczne
Cel gry: Ćwiczenie pewności siebie w niepewnych sytuacjach. Umiejętność panować nad swoimi emocjami, wypowiedziami. Rozwinięcie spostrzegawczości.
08:5009:1000:20
przerwa09:1009:2000:10
Cztery perspektywy: Finanse, Klienci, Procesy wewnętrzne, Innowacje, wykład09:2009:3000:10
Przykładowa zrównoważona karta wyników, wykład09:3009:4000:10
Mierniki działań oraz wyników, wykład09:4009:5000:10
Gra 5 Wymuszanie poddania się
Cel gry: Opracowanie techniki, przekonania innych poprzez ciągle powtarzanie prośby, ale na różny sposób.
09:5010:1000:20
Miesięczny wzrost sprzedaży, średnia wielkość zakupu, sprzedaż na metodę pozyskania, średni koszt pozyskania Leada, wykład10:1010:2000:10
Wdrożenie strategii, wykład10:2010:3000:10
Marketing relacji definicja, etapy wdrożenia marketingu relacji, schemat działań, wykład10:3010:4000:10
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi10:4010:5000:10
przerwa10:5011:0000:10
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  prezentacja gry

11:0011:1500:15
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra pierwsza runda

11:1511:5500:40
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie pierwszej rundy

11:5512:0500:10
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

12:0512:4500:40
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie drugiej rundy

12:4512:5500:10
przerwa12:5513:0500:10
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

13:0513:4500:40
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie trzeciej rundy13:4513:5500:10
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

13:5514:3500:40
Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie czwartej rundy14:3514:4500:10
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi14:4515:0000:15