Marketing własnych produktów i usług, szkolenie jednodniowe

Marka osobista (personal branding)

to sposób, w jaki dana osoba decyduje się zachowywać, komunikować, ukazywać swoje umiejętności etc. Świadomość istnienia marki osobistej i umiejętność jej kreowania jest bardzo ważnym aspektem budowania swojej kariery. Marka osobista formuje w świadomości odbiorców pewne wrażenie o człowieku dzięki czemu, jeżeli właściwie ją zbuduje, może być odbierany jako osoba godna zaufania, porządna, kompetentna itd. Budowanie personal brandingu to długotrwały i wymagający proces, na który składa się budowanie rozpoznawalności na rynku pracy, budowanie reputacji oraz kariera zawodowa.

Główny cel szkolenia – cel edukacyjny

Celem szkolenia jest samodzielne przygotowanie schematu marketingowego przez uczestnika szkolenia w celu sprzedaży własnych produktów i usług poprzez promocje marki osobistej.

Trzy formy szkolenia:

Szkolenie jest realizowane online na żywo przez 2 dni po 4 godziny dziennie, z których 3 godziny to wykład, 1 godzina przerwy oraz pytania odpowiedzi. W ramach szkolenia jest zapewnione doradztwo po szkoleniowe – uczestnik samodzielnie odpowiada na kwestionariusze poszkoleniowe oraz otrzymuje feedback od wykładowcy. 

Szkolenie online z dostępem do nagranych materiałów przez 10 dni roboczych. W ramach szkolenia z dostępem do nagranych materiałów jest zapewnione doradztwo po szkoleniowe – uczestnik samodzielnie odpowiada na kwestionariusze poszkoleniowe oraz otrzymuje feedback od wykładowcy.

Na żywo, w siedzibie klienta lub siedzibie firmy szkoleniowej. Szkolenie na żywo offline w porównaniu do wersji online jest uzupełnione o gry biznesowe. Wybór gier biznesowych jest omawiany indywidualnie odpowiednio do potrzeb klienta.

Szkolenie opracowane dla:

  • osób, które chcą zmienić prace na lepszą oraz chcą się nauczyć jak reprezentować siebie na rynku pracy ponieważ w ramach szkolenia tworzone są m.in. analiza SWOT własnej osoby, plan działań oraz system wizualizacji i komunikacji, co pomoże osobom chcącym zmienić coś w swoim życiu odnaleźć odpowiednią ścieżkę zawodową oraz odpowiednio rozplanować sobie cele na przyszłe etapy kariery, w tym świadome budowanie personal brandingu.
  • specjalistów, które oprócz pracy codziennej świadczą usługi prywatnie, oraz potrzebują się wyróżnić na rynku ponieważ szkolenie zwraca uwagę na ważne aspekty budowania marki osobistej, dzięki czemu każda osoba może ulepszyć swój wizerunek. 
  • osób, które potrzebują wyróżnienia na rynku szkolenie odpowiada na pytanie jak prowadzić skuteczną promocję swoich usług / doświadczenia zawodowego / kompetencji na rynku w oparciu o markę osobistą.
  • osób, które prowadzą firmę oraz budują reklamę na marce osobistej ponieważ szkolenie wspiera ułożenie strategii promocyjnej oraz planu sprzedaży swoich towarów / usług w oparciu o umiejętnie zbudowaną markę osobistą.

Po zakończeniu usługi uczestnik:

Samodzielnie przygotowuje schemat promocji marki osobistej wspierający   sprzedaż  własnych towarów i usług.

Uczestnik dostrzega wpływ migracji marki osobistej na sprzedaż własnych produktów i usług.

Uczestnik świadomie i prawidłowo przygotowuje analizę marki osobistej, własny schemat działań promocji marki osobistej, indywidualny plan rozwoju oraz ustala punkty kontrolne lub inne formy sprawdzania skuteczności działań marketingowych.

Wiedza:

  • Uczestnik rozumie czym jest marka osobista i dla kogo jest potrzebna;
  • Samodzielnie określa własny archetyp;
  • Samodzielnie buduje matryce marki osobistej, która wspiera obszary życiowe uczestnika;
  • Uczestnik samodzielnie określa grupę docelową, przepracowuje własną historie by dostosować pod grupę docelową;
  • Uczestnik buduje własną strukturę rzeczywistości, wiarygodność marki osobistej.

Umiejętności:

Uczestnik wykorzystuje dla budowania marki osobistej odpowiednie narzędzia marketingowe;

Uczestnik wykorzystuje mierniki weryfikacji skuteczności prowadzonych działań z zakresu promocji marki osobistej;

Uczestnik samodzielnie określa Misję, Wizję, Wartości, Cele marki osobistej na rynku;

Uczestnik samodzielnie analizuje/porównuje własna działalność oraz pozycje na rynku z działalnością konkurencji;

Uczestnik dokonuje korekty promocji marki osobistej, indywidualnego planu rozwoju by osiągnąć zaplanowany wynik;

Uczestnik samodzielnie analizuje działalność marketingową w zakresie promocji marki osobistej w Internecie;

Uczestnik dokonuje analizy skuteczności marki osobistej poprzez mierniki: w ilu źródłach internetowych się reklamuje, jaki koszt jednego kliknięcia na stronie internetowej, ile pozyskanych klientów w podziale na źródło internetowe;

Uczestnik samodzielnie zwiększa ruch na stronie Internetowej oraz przekłada ruch na ilość nowych klientów.

Kompetencję społeczne:

Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje analizę marki osobistej, własnej osobowości, dokonuje wyboru czym dla niego jest satysfakcja społeczna, rozumie co chce przekazać światu poprzez markę osobista.

Uczestnik określa grupę docelową marki osobistej, buduje indywidualny plan rozwoju uwzględniając potrzeby grupy docelowej, samodzielnie przepracowuje własna historie, buduje nowe kontakty, nawiązuje nowe relacje, poszerza grono odbiorców wśród partnerów, kolegów i klientów.

Rozwija umiejętności wdrażania nowych rozwiązań marketingowych oraz wdrążanie nowych pomysłów bazując na współpracy zespołowej i budowaniu szerokich relacji zawodowych.

W ramach szkolenia wiedza jest przekazywana nie tylko w formie standardowego wykładu, a również w formie ćwiczeń, rozwiązywania zadań oraz praktycznych porad.

Dla każdego uczestnika dostępne kwestionariusze, pozwalające:

Ile kosztuje nas zdobycie klienta, wskaźnik CAC, ROI, ROMI, ROAS, LTV, wykład08:0008:3000:30
Strategiczna karta oraz zrównoważona karta wyników, wykład08:3009:0000:30
Misja, Wizja, Wartości, Cele, wykład09:0009:3000:30
przerwa09:3009:4500:15
Cztery perspektywy: Finanse, Klienci, Procesy wewnętrzne, Innowacje, wykład09:4510:0000:15
Przykładowa zrównoważona karta wyników, wykład10:0010:2000:20
Mierniki działań oraz wyników, wykład10:2010:5000:30
Miesięczny wzrost sprzedaży, średnia wielkość zakupu, sprzedaż na metodę pozyskania, średni koszt pozyskania Leada, wykład10:5011:2000:30
przerwa11:2011:3500:15
Wdrożenie strategii, wykład11:3511:5000:15
Marketing relacji definicja, etapy wdrożenia marketingu relacji, schemat działań, wykład11:5012:0000:10
Podsumowanie, dyskusja, pytania, odpowiedzi12:0012:3000:30
przerwa12:3013:0000:30

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  prezentacja gry

13:0013:1500:15

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra pierwsza runda

13:1513:5500:40

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie pierwszej rundy

13:5514:1500:20

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  gra

14:1514:4500:30

Cześć praktyczna: Gra Mafia,  omówienie drugiej rundy

14:4515:0000:15

Cześć praktyczna: Gra Mafia

(dla 10 uczestników – 1 gra)
Towarzyska gra fabularna symulująca walkę pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną większością.
Oryginalne zasady gry zostały opracowane tak by dostosować grę do ćwiczenia umiejętności prezentacji marki osobistej oraz rozwoju umiejętności komunikatywnych.
Czas trwania 1 gry około 30 min – 60 min. Czas trwania zależy od uczestników.
W ramach oferty: 2-3 gry
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności prezentowania marki osobistej  poprzez:
Określenie własnego celu zawodowego;
Zdefiniowanie i uchwycenie swojej unikalnej wartości czy odmienności, która będzie punktem wyjścia dla wszystkich działań promocyjnych;
Układanie planu działań, systemu wizualizacji i komunikacji.

Zapraszam do współpracy