Misja Wizja Wartości

Misja

Świadczenie ciekawych usług szkoleniowo-doradczych dla osób kreatywnych i samodzielnych, którzy świadomie budują swoja ścieżkę zawodową poprzez promocje marki osobistej.

Wspieranie indywidualizmu, rozpowszechnianie idei budowania marki osobistej poprzez rozwój zawodowy, świadome budowanie swojej przyszłości i ścieżki kariery. Wzmocnienie pewności siebie uczestników szkoleń bez względu na zajmowane stanowisko czy status, budowanie świadomości, że każdy ma wpływ w stopniu mniejszym lub większym na swoje życie zawodowe oraz na otoczenie, w którym działa.

Wizja

Budowanie ścieżki kariery, sprzedaży usług własnych, poprzez rozumienie swojej wartości, poprzez większą pewność siebie, poprzez ciągłą pracę nad sobą.

Marka osobista to nie otoczka, którą buduję człowiek – to zawartość, którą się dzieli. Umiejętność prawidłowego prezentowania się pozwala na szybszą adaptację w miejscu pracy i w środowisku zawodowym.

Poprawa sytuacji finansowej uczestników szkoleń poprzez określenie własnego planu zawodowego, zdefiniowanie i uchwycenie swojej unikalnej wartości czy odmienności, która będzie punktem wyjścia dla wszystkich działań promocyjnych, układanie planu działań, systemu wizualizacji i komunikacji.

Wartości

Szkolenia „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” oraz „Marketing własnych produktów i usług” mają na celu wspierać polskie przedsiębiorstwa poprzez kształtowanie świadomości społecznej, a także osób pojedynczych, że każdy może mieć pozytywny wpływ na swoje zatrudnienie, wyniki firmy a nawet gospodarki.  W pewnym stopniu zmianę świadomości pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko można nazwać wrażliwością na warunki początkowe lub powszechnie znanym efektem motyla, kiedy trzepot skrzydeł może spowodować w innym miejscu burze piaskową (w dobrym tego słowa znaczeniu).

Jakość realizowanych usług szkoleniowo-doradczych gwarantują:

  • Stosowana strategia stałego wzrostu poziomu jakości usług oraz doskonalenie zasad współpracy z Klientami;
  • ciągłą poprawa i doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk;
  • coroczne wyznaczanie szczegółowych celów jakościowych oraz ciągle podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • doskonalenie programu oferowanych usług szkoleniowo-doradczych oraz dbanie o rozwój zawodowy Klientów i Partnerów.