Стратегія побудови особистого бренду

Не кожна ідея закінчується дією, не кожна дія закінчується успіхом.

Перевірка знань, тренінг Побудова особистого бренду

доступний на веб-сайті. Кожен учасник може пройти тест перед початком тренінгу, якщо він сумнівається, чи потрібен йому тренінг. Відсутність відповідей на запитання тесту може стати додатковою мотивацією та аргументом прийняти рішення про участь у тренінгу. Також під час тренінгу учасник може розповісти лектору, які теми йому більш-менш відомі, щоб лектор міг адаптувати навчання відповідно до потреб.

Індивідуальний план розвитку, анкета

рекомендовано кожному учаснику тренінгу, незалежно від рівня підготовки. За допомогою цієї анкети кожен учасник тренінгу створює індивідуальний персональний план просування бренду.

У рамках індивідуального плану просування особистого бренду учасник самостійно готує аналіз особистого бренду та аналіз брендів конкурентів; готує SWOT-аналіз персонального бренду, визначає власний архетип і цільову групу, готує матриці персонального бренду, створює власну структуру реальності, створює власну довіру в Інтернеті та обирає інструменти просування особистого бренду.

Індивідуальний план просування особистого бренду – це самостійно підготовлений посібник, готовий до використання в просуванні  особистого бренду. Після ретельної підготовки індивідуального плану розвитку для кожного учасника тренінгу залишається лише діяти за складеною схемою.

Аналіз персонального бренду обраних людей

Дуже часто ми не помічаємо власних здібностей і негативних сторін просто тому, що сприймаємо їх як буденність. Тільки після ретельного аналізу конкурентів можна помітити свою унікальність і помилки, які робить учасник тренінгу. Аналіз  конкурентів виходить на перше місце після аналізу власної діяльності  та власної марки.

Учасник тренінгу починає аналіз конкурентів з визначення людей, рекламну діяльність яких учасник хоче перевірити та порівняти. Чим ближче ця діяльність до діяльності учасника тренінгу, тим кориснішим буде аналіз.

В рамках анкетування учасник тренінгу підготує порівняльний аналіз просування особистого бренду з заходами, які проводять конкуренти. Учасник підготує SWOT-аналіз конкурентів, завдяки якому побачить точки зближення та розбіжності.

Учасник тренінгу підготує дослідження про те, що в бізнесі конкурента змушує клієнтів довіряти йому, а що має спонукати клієнтів довіряти учаснику тренінгу.

Учасник тренінгу підготує відповіді на питання, як додатково просувати власні послуги по відношенню до аналізованих людей.

Учасник тренінгу також проаналізує послуги, які надає конкуренція, щоб побачити, що можна використати у своєму бізнесі.

Після кожного аналізу учасник тренінгу напише короткий висновок, у якому він також використає принаймні 3 різні показники які характеризують конкурента та діяльность учасника тренінгу.

Mierniki zawsze są niezbędne by zmierzyć to co jest nie mierzalne.

Аналіз схеми продажів

Це дуже важливо для людей, які продають товари та послуги через просування особистого бренду. У цьому випадку учасник враховує показники, аналіз яких впливає на фінансові результати професійної діяльності учасника тренінгу. Щоб відповісти на запитання анкети,  потрібні власні показники, статистика, результати та підсумки.

Анкета містить питання, які є основою аналізу продажів; відсутність відповідей на будь-яке або більшість питань означає, що учасник тренінгу не контролює просування свого особистого бренду, і це напрямок діяльності, який вимагає негайного поліпшення.

В рамках анкети учасник тренінгу підготує відповіді на такі запитання: у скількох джерелах він розміщує рекламу, скільки витрачає на рекламу за останні 30 днів, скільки людей бачили рекламу учасника за останні 30 днів,  скільки нових клієнтів отримав учасник за останні 30 днів, скільки коштувало здобуття одного клієнта, скільки клієнт витрачає в середньому на замовлення тощо.

Учасник тренінгу використовує власний аналіз як базовий аналіз ефективності всіх рекламних заходів.

Збалансована система показників відділу продажів

Збалансована система показників перетворює плани, мрії, місію, бачення в систему показників, яка дає прості відповіді на складні запитання: «чи варто йти до обраної мети чи потрібно щось змінити?»

Показники мають 4 сторони: фінансова, клієнтська, внутрішні процеси, інфраструктура та розвиток.

Збалансована система показників є основою будь-якого плану розвитку чи бізнес-плану.

Через заповнену форму учасник тренінгу встановлює стратегічні, тактичні та оперативні цілі, місію, бачення, цінності, визначає дії, що ведуть до досягнення поставлених цілей, і заходи для перевірки ефективності.

Управління життєвим циклом інновації

Анкета управління життєвим циклом інновацій не є обов’язковою. В основному призначений для людей, які планують вивести на ринок інноваційний продукт або послугу. Учасник тренінгу визначає, чи є інновація масштабом компанії, галузі, країни чи світу. Учасник тренінгу обґрунтовує свій вибір, готує фінансову та маркетингову оцінку інновації, готує аналіз ринку. Крім того, аналізуються техніко-економічні та якісні показники, що забезпечують конкурентоспроможність інновацій порівняно з іншими послугами на ринку.

Учасник тренінгу розробляє початкову концепцію проекту, шляхи розвитку та початкову оцінку витрат і очікуваних ефектів.

Маркетингр партнерських відносин

Запрошую до співпраці