Analiza działalności sprzedażowej,

dla uczestników szkoleń z promocji marki osobistej

Analiza działalności sprzedażowej

Jest niezbędna dla osób, którzy sprzedają produkty i usługi poprzez promocje marki osobistej. W tym przypadku uczestnik bierze pod uwagę mierniki, analiza których ma wpływ na wyniki finansowe działalności zawodowej uczestnika szkoleń.  By dać odpowiedzi na zapytania kwestionariusza, niezbędne są własne analizy, statystyki, wyniki, podsumowania.

Kwestionariusz zawiera zapytania, które stanowią podstawę analizy sprzedażowej, brak odpowiedzi na którekolwiek pytanie lub większość pytań, oznacza, że uczestnik szkolenia nie panuje nad promocja marki osobistej i jest to kierunek działalności wymagający natychmiastowej poprawy.

W ramach kwestionariusza uczestnik szkolenia przygotuje odpowiedzi na zapytania: w ilu źródłach się reklamuje, ile wydaje na reklamę w ost. 30 dni, ile osób widziało ofertę uczestnika w ost. 30 dni, jaki koszt 1 kliknięcia, ilu nowych Klientów uczestnik zdobył w ost. 30 dni, ile kosztowało pozyskiwanie jednego Klienta, ile średnio wydaje Klient w ramach 1 zamówienia i t.p.

Uczestnik szkoleń wykorzystuje samodzielnie przygotowaną analizę jako podstawową analizę skuteczności wszystkich działań promocyjnych.