Analiza marki osobistej konkurentów,

kwestionariusz dla uczestników szkoleń z promocji marki osobistej

Analiza marki osobistej wybranych osób

Bardzo często się nie dostrzega własnych możliwości oraz stron negatywnych, tylko z uwagi na to, że są przyjmowane przez nas jako zwyczajne. Dopiero po gruntownej analizie konkurentów, można dostrzec swoja unikalność oraz popełniane błędy. Analiza pracy konkurencji stoi na pierwszym miejscu po analizie własnych działań oraz własnej osoby.

Kwestionariusz podpowiada w jakim zakresie warto zbadać konkurentów tak, by ta analiza była przydatna do przygotowania własnej drogi rozwoju i promocji na rynku.

Analizę konkurentów uczestnik szkolenia zaczyna od zdefiniowania osób, promocyjna działalność których uczestnik szkolenia zweryfikuje. Im bliższa ta działalność do działalności uczestnika szkoleń tym bardziej przydatna będzie analiza.

 W ramach kwestionariusza uczestnik szkoleń przygotuje analizę porównawczą promocji marki osobistej z działalnością, prowadzoną przez konkurentów. Uczestnik przygotuje SWOT analizę konkurentów, dzięki której zobaczy punkty zbieżne oraz dzielące różnice.

Uczestnik szkolenia przygotuje opracowanie, co w działalności konkurenta sprawia, że klienci mu ufają oraz co ma sprawić by klienci zaufali uczestnikowi szkoleń.

Uczestnik szkolenia przygotuje odpowiedzi na zapytania jak można dodatkowo promować usługi własne w odniesieniu do analizowanych osób.

Niemniej ważnym również jest znalezienie błędów u konkurenta, często tak się dzieję, że własne błędy się dostrzega dopiero jak się zobaczy to samo u innych osób. Wynika to raczej z natury ludzkiej.

Uczestnik szkolenia także przeanalizuje usługi, które świadczy konkurencja, w celu podpatrzenia co można by było wykorzystać w swojej działalności.

Po każdej analizie uczestnik szkolenia napisze krótki wniosek, w którym także użyje co najmniej 3 różne mierniki działalności konkurencji oraz własnej działalności.

Mierniki zawsze są niezbędne by zmierzyć to co jest nie mierzalne.