Zrównoważona Karta Wyników,

dla uczestników szkoleń z promocji marki osobistej

 Zrównoważona Karta Wyników

Zmierzyć z pozoru rzeczy nie mierzalne, w pewnym sensie takim jest zadanie Zrównoważonej Karty wyników.

Zrównoważona karta wyników przekłada plany, marzenia, misję, wizję na system mierników, dający proste odpowiedzi na skomplikowane pytania: «czy warto podążać w wybranym celu, czy trzeba coś zmienić».

Mierniki są określane w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, infrastruktury i rozwoju.

Zrównoważona karta wyników jest podstawą każdego planu rozwojowego, biznes planu.

Uczestnik szkolenia poprzez wypełniony formularz, wyznacza cele strategiczne, taktyczne, operacyjne, misję, wizję, wartości określa działania prowadzące do osiągniecia założonych celów oraz mierniki weryfikacji skuteczności.

Przykład Zrównoważonej Karty Wyników:

Zrównoważona Karta Wyników