Zarządzanie cyklem życia innowacji,

kwestionariusz dla uczestników szkoleń z promocji marki osobistej

Zarządzanie cyklem życia innowacji

Kwestionariusz Zarządzanie cyklem życia innowacji nie jest obowiązkowy. Głównie przeznaczony dla osób, którzy planują wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę. Uczestnik szkolenia definiuje czy innowacja jest w skali firmy, branży, państwa, świata. Uczestnik szkolenia uzasadnia swój wybór, przygotowuje ocenę finansową innowacji, marketingową, przygotowuje analizę rynku. Dodatkowo, analizuje wskaźniki techniczne, ekonomiczne, jakościowe, zapewniające konkurencyjność innowacji w porównaniu z innymi usługami na rynku.

Uczestnik szkolenia opracowuje wstępną koncepcje projektu, ścieżki rozwoju, wstępną ocenę kosztów oraz oczekiwanych efektów.