Indywidualny plan rozwoju,

kwestionariusz poszkoleniowy

dla uczestników szkoleń z promocji marki osobistej

Indywidualny plan rozwoju, kwestionariusz

zalecany dla każdego uczestnika szkolenia, niezależnie od stopnia zaawansowania. Poprzez ten kwestionariusz, każdy uczestnik szkolenia tworzy indywidualny plan promocji marki osobistej.

W ramach indywidualnego planu promocji marki osobistej, uczestnik samodzielnie przygotowuje analizę marki osobistej oraz analizę marki konkurentów; przygotowuje SWOT analizę marki osobistej, określa własny archetyp, grupę docelowa, przygotowuje matryce marki osobistej, tworzy własna strukturę rzeczywistości, buduje własną wiarygodność w sieci i wybiera narzędzia promocji marki osobistej.

Indywidualny plan promocji marki osobistej to samodzielnie przygotowany przewodnik, gotowy do wykorzystania w promocji marki osobistej. Po rzetelnym przygotowaniu indywidualnego planu rozwoju dla każdego uczestnika szkolenia pozostaje tylko działać odpowiednio do przygotowanego schematu.