Marketing relacji

Przedstawiciele najwcześniejszej klasycznej teorii zarządzania traktują organizację jak maszynę , zamknięty mechaniczny system który należy poddać silnemu scentralizowanemu przywództwu i jasno sprecyzowanym narzędziom kontroli.

Ludzie są cenieni za zdolność dopasowania się  do z góry zaplanowanej struktury organizacyjnej.

W klasycznym zarządzaniu rynek i przedsiębiorstwo postrzegane są jako kategorie rozłączne i nie zależne.

 

Skuteczność rynkowa firm zależna jest od nawiązania partnerskich stosunków z uczestnikami rynku , koncepcja zakłada budowę związków lojalnościowych z klientami i aliansów strategicznych z partnerami w tym z konkurencją.

Marketing relacji ma uczynić z nabywcy  nie tylko współtwórcę produktów ale i związać go na stale z firmą.

Marketing relacji także ma na celu uczynić Partnera z konkurencji tworząc nowe wspólne produkty i usługi.

Aby zachować konkurencyjność nowe związki partnerskie maja posiadać rdzeń traktowany jako zbiór kluczowych kompetencji.

Zbiór ten stanowi całość połączona z Partnerami więziami :

  • Prawnymi – wspólna marka
  • Finansowymi – wspólne wydatki
  • Operacyjnymi – wspólna współpraca z dostawcami klientami partnerami, konkurencją
  • Strategicznymi – wspólne projekty badawczo rozwojowe
  • Ekologicznymi wspólna odpowiedzialność za skutki działań

Związki Partnerskie o rozmytych granicach są większe niż to wynika z samej struktury:

  • mają większy dostęp do kapitału, niż by to wynikało z zapasów finansowych,
  • każdy przyjmuję role współtwórcy 
  • są oparte na procesach, interesach każdej ze stron, a nie ścisłych regulaminach i ograniczeniach.

Marketing relacji, kwestionariusz do szkolenia z promocji własnych produktów i usług