Cennik usług szkoleniowych

Cześć praktyczna: Gra Mafia

(dla 10 uczestników – 1 gra)
Towarzyska gra fabularna symulująca walkę pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną większością.
Oryginalne zasady gry zostały opracowane tak by dostosować grę do ćwiczenia umiejętności prezentacji marki osobistej oraz rozwoju umiejętności komunikatywnych.
Czas trwania 1 gry około 30 min – 60 min. Czas trwania zależy od uczestników.
W ramach oferty: 2-3 gry