Szkolenia z promocji marki osobistej

Szkolenie jest kierowane do:


praktykantów / studentów ponieważ marka osobista nie odnosi się jedynie do życia zawodowego. W rzeczywistości dotyczy wszelkich aspektów życia społecznego, w tym budowania swojego wizerunku na uczelni wśród studentów i profesorów, tak aby móc odpowiednio wyeksponować swoje atuty, potencjał oraz zawrzeć znajomości z wartościowymi ludźmi.

osób, które dopiero rozpoczęły swoją drogę zawodową ponieważ szkolenie stawia przed uczestnikami pytania o ich cel zawodowy oraz zdefiniowanie wartości na podstawie których będą prowadzić swoją karierę a dodatkowo dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu prezentowania marki osobistej na rynku pracy. Dodatkowo szkolenie odpowiada na pytania jak budować markę osobistą w przypadku braku doświadczenia zawodowego i jak ją wykorzystać w przypadku m.in. rozmowy o pracę.

osób, które chcą zmienić prace na lepszą oraz chcą się nauczyć jak reprezentować siebie na rynku pracy ponieważ w ramach szkolenia tworzone są m.in. analiza SWOT własnej osoby oraz plan działań oraz system wizualizacji i komunikacji, co pomoże osobom chcącym zmienić coś w swoim życiu odnaleźć odpowiednią ścieżkę zawodową oraz odpowiednio rozplanować sobie cele na przyszłe etapy kariery, w tym świadome budowanie personal brandingu.

specjalistów, które oprócz pracy codziennej świadczą usługi prywatnie, oraz potrzebują się wyróżnić na rynku ponieważ szkolenie zwraca uwagę na ważne aspekty budowania marki osobistej, dzięki czemu każda osoba może ulepszyć swój wizerunek.

osób potrzebujących wyróżnienia na rynku szkolenie odpowiada na pytanie jak prowadzić skuteczną promocję swoich usług / doświadczenia zawodowego / kompetencji na rynku w oparciu o markę osobistą.

osób, które prowadzą firmę oraz budują reklamę na marce osobistej ponieważ szkolenie wspiera ułożenie strategii promocyjnej oraz planu sprzedaży swoich towarów / usług w oparciu o umiejętnie zbudowaną markę osobistą. 

Szkolenie realizowane online na żywo przez 2 dni po 5 godzin dziennie

z których 3 godziny to wykład, 1 godzina przerwy oraz pytania odpowiedzi. W ramach szkolenia jest zapewnione doradztwo po szkoleniowe – uczestnik samodzielnie odpowiada na kwestionariusze poszkoleniowe oraz otrzymuje feedback od wykładowcy.

Online z dostępem do nagranych materiałów przez 10 dni roboczych.

W ramach szkolenia z dostępem do nagranych materiałów jest zapewnione doradztwo po szkoleniowe – uczestnik samodzielnie odpowiada na kwestionariusze poszkoleniowe oraz otrzymuje feedback od wykładowcy.

W ramach szkolenia online na żywo oraz online z dostępem do nagranych materiałów są omawiane dwa główne tematy:

– Budowanie marki osobistej na rynku: podstawy, analiza, scenariusz, instrumenty

– Marketing własnych produktów i usług

Dwa powyższe tematy są przedstawione w kilku wersjach, w zależności od stopnia zaawansowania uczestników. Niemniej jednak omawiane w całości w ramach jednego szkolenia.

Marketing własnych produktów i usług jest aktualny bardziej dla specjalistów, właścicieli biznesu, którzy budują sprzedaż produktów i usług bazując marketing na marce osobistej.   

Natomiast ta wiedza również jest niezbędna dla studentów oraz osób, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku pracy. Promocja marki osobistej nie jest po to by znaleźć prace, jest po to by znaleźć właściwe miejsce na rynku, zbudować karierę, mieć wpływ na własne wynagrodzenie, w przyszłości mieć możliwość jako specjalista sprzedawać różnego rodzaju produkty oraz usługi.

Marka osobista się nie kończy na jednorazowym tworzeniu wizerunku na rynku, by z sukcesem przejść rozmowę o prace w firmie marzeń, tylko by zbudować autorytet, który będzie miał przełożenie na wszystko, czego dana osoba dotknie.

Przed oraz po szkoleniu online, każdy uczestnik ma możliwość wypełnić kwestionariusze oraz otrzymać feedback od wykładowcy.

Cześć praktyczna: Gra Mafia

(dla 10 uczestników – 1 gra)
Towarzyska gra fabularna symulująca walkę pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną większością.
Oryginalne zasady gry zostały opracowane tak by dostosować grę do ćwiczenia umiejętności prezentacji marki osobistej oraz rozwoju umiejętności komunikatywnych.
Czas trwania 1 gry około 30 min – 60 min. Czas trwania zależy od uczestników.
W ramach oferty: 2-3 gry

Test wiedzy, szkolenie Budowanie marki osobistej

jest dostępny na stronie internetowej. Każdy uczestnik może wypełnić test przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli ma wątpliwości czy szkolenie jest mu potrzebne. Brak odpowiedzi na zapytania testu, mogą być dodatkową motywacją oraz argumentem by zdecydować się na udział w szkoleniu. Również w trakcie szkolenia, uczestnik może przekazać wykładowcy, które tematy dla niego bardziej lub mniej znane, by wykładowca mógł dostosować wykład odpowiednio do zapotrzebowania.

Indywidualny plan rozwoju, kwestionariusz

zalecany dla każdego uczestnika szkolenia, niezależnie od stopnia zaawansowania. Poprzez ten kwestionariusz, każdy uczestnik szkolenia tworzy indywidualny plan promocji marki osobistej.

W ramach indywidualnego planu promocji marki osobistej, uczestnik samodzielnie przygotowuje analizę marki osobistej oraz analizę marki konkurentów; przygotowuje SWOT analizę marki osobistej, określa własny archetyp, grupę docelowa, przygotowuje matryce marki osobistej, tworzy własna strukturę rzeczywistości, buduje własną wiarygodność w sieci i wybiera narzędzia promocji marki osobistej.

Indywidualny plan promocji marki osobistej to samodzielnie przygotowany przewodnik, gotowy do wykorzystania w promocji marki osobistej. Po rzetelnym przygotowaniu indywidualnego planu rozwoju dla każdego uczestnika szkolenia pozostaje tylko działać odpowiednio do przygotowanego schematu.

Analiza marki osobistej wybranych osób

Bardzo często się nie dostrzega własnych możliwości oraz stron negatywnych, tylko z uwagi na to, że są przyjmowane przez nas jako zwyczajne. Dopiero po gruntownej analizie konkurentów, można dostrzec swoja unikalność oraz popełniane błędy. Analiza pracy konkurencji stoi na pierwszym miejscu po analizie własnych działań oraz własnej osoby.

Kwestionariusz podpowiada w jakim zakresie warto zbadać konkurentów tak, by ta analiza była przydatna do przygotowania własnej drogi rozwoju i promocji na rynku.

Analizę konkurentów uczestnik szkolenia zaczyna od zdefiniowania osób, promocyjna działalność których uczestnik szkolenia zweryfikuje. Im bliższa ta działalność do działalności uczestnika szkoleń tym bardziej przydatna będzie analiza.

 W ramach kwestionariusza uczestnik szkoleń przygotuje analizę porównawczą promocji marki osobistej z działalnością, prowadzoną przez konkurentów. Uczestnik przygotuje SWOT analizę konkurentów, dzięki której zobaczy punkty zbieżne oraz dzielące różnice.

Uczestnik szkolenia przygotuje opracowanie, co w działalności konkurenta sprawia, że klienci mu ufają oraz co ma sprawić by klienci zaufali uczestnikowi szkoleń.

Uczestnik szkolenia przygotuje odpowiedzi na zapytania jak można dodatkowo promować usługi własne w odniesieniu do analizowanych osób.

Niemniej ważnym również jest znalezienie błędów u konkurenta, często tak się dzieję, że własne błędy się dostrzega dopiero jak się zobaczy to samo u innych osób. Wynika to raczej z natury ludzkiej.

Uczestnik szkolenia także przeanalizuje usługi, które świadczy konkurencja, w celu podpatrzenia co można by było wykorzystać w swojej działalności.

Po każdej analizie uczestnik szkolenia napisze krótki wniosek, w którym także użyje co najmniej 3 różne mierniki działalności konkurencji oraz własnej działalności.

Mierniki zawsze są niezbędne by zmierzyć to co jest nie mierzalne.

Analiza działalności sprzedażowej

Jest niezbędna dla osób, którzy sprzedają produkty i usługi poprzez promocje marki osobistej. W tym przypadku uczestnik bierze pod uwagę mierniki, analiza których ma wpływ na wyniki finansowe działalności zawodowej uczestnika szkoleń.  By dać odpowiedzi na zapytania kwestionariusza, niezbędne są własne analizy, statystyki, wyniki, podsumowania.

Kwestionariusz zawiera zapytania, które stanowią podstawę analizy sprzedażowej, brak odpowiedzi na którekolwiek pytanie lub większość pytań, oznacza, że uczestnik szkolenia nie panuje nad promocja marki osobistej i jest to kierunek działalności wymagający natychmiastowej poprawy.

W ramach kwestionariusza uczestnik szkolenia przygotuje odpowiedzi na zapytania: w ilu źródłach się reklamuje, ile wydaje na reklamę w ost. 30 dni, ile osób widziało ofertę uczestnika w ost. 30 dni, jaki koszt 1 kliknięcia, ilu nowych Klientów uczestnik zdobył w ost. 30 dni, ile kosztowało pozyskiwanie jednego Klienta, ile średnio wydaje Klient w ramach 1 zamówienia i t.p.

Uczestnik szkoleń wykorzystuje samodzielnie przygotowaną analizę jako podstawową analizę skuteczności wszystkich działań promocyjnych.

 Zrównoważona Karta Wyników

Zmierzyć z pozoru rzeczy nie mierzalne, w pewnym sensie takim jest zadanie Zrównoważonej Karty wyników.

Zrównoważona karta wyników przekłada plany, marzenia, misję, wizję na system mierników, dający proste odpowiedzi na skomplikowane pytania: «czy warto podążać w wybranym celu, czy trzeba coś zmienić».

Mierniki są określane w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, infrastruktury i rozwoju.

Zrównoważona karta wyników jest podstawą każdego planu rozwojowego, biznes planu.

Uczestnik szkolenia poprzez wypełniony formularz, wyznacza cele strategiczne, taktyczne, operacyjne, misję, wizję, wartości określa działania prowadzące do osiągniecia założonych celów oraz mierniki weryfikacji skuteczności.

Zarządzanie cyklem życia innowacji

Kwestionariusz Zarządzanie cyklem życia innowacji nie jest obowiązkowy. Głównie przeznaczony dla osób, którzy planują wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę. Uczestnik szkolenia definiuje czy innowacja jest w skali firmy, branży, państwa, świata. Uczestnik szkolenia uzasadnia swój wybór, przygotowuje ocenę finansową innowacji, marketingową, przygotowuje analizę rynku. Dodatkowo, analizuje wskaźniki techniczne, ekonomiczne, jakościowe, zapewniające konkurencyjność innowacji w porównaniu z innymi usługami na rynku.

Uczestnik szkolenia opracowuje wstępną koncepcje projektu, ścieżki rozwoju, wstępną ocenę kosztów oraz oczekiwanych efektów.